รักษาการคณบดีรับรางวัลนักบริหารดีเด่นและสตรีดีเด่นปี 2562

รักษาการคณบดีรับรางวัลนักบริหารดีเด่นและสตรีดีเด่นปี 2562

ภาพ/ข่าว:อนุชา แก้วคำมา

 รักษาการคณบดีรับรางวัลนักบริหารดีเด่นและสตรีดีเด่นปี 2562

           เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร นางณัทกวี ศิริรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี และ สตรีดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2562 สาขาบริหารการศึกษา โครงการหนึ่งล้านเก้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากพลเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี
            นางณัทกวี ศิริรัตน์ เกิดวันที่ 9 สิงหาคม 2493 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การทำงานของอาจารย์ ยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง พร้อมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน 69 ปี ได้สร้างคุณประโยชน์คุณูปการให้กับสังคม ตลอดเวลาอย่างไม่เคยย่อท้อ ทั้งยังเป็นคุณแม่ที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูกตั้งแต่ลูกเยาว์วัยจนเติบใหญ่ประสบความสำเร็จ เป็นพยาบาลสำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช เข้าทำงานที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อดูแลผู้ป่วย จนได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานและคนไข้เสมอมา ได้ผ่านชีวิตมาเป็นอาจารย์พยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี เพื่อนร่วมสร้างพยาบาลที่ดีสู่สังคม จากนั้นได้เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.อุตรดิตถ์ และได้วางรากฐานวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ขยายสู่ชุมชน จนเกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านวิถีไทย ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพดีวิถีไทยวัดท้ายตลาด ให้บริการด้านวิถีไทยกับชุมชนและสังคมทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นได้เกษียณอายุราชการ เข้าสู่การเป็นอธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทุ่มเทก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น วันเกิดศูนย์ความเป็นเลิศของห้อง LAB ปฏิบัติการพยาบาลมีชื่อเสียงทั่วเอเชียตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 มีเครื่อง Sectra ดิจิตอล 3 มิติแห่งแรกของประเทศไทย และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 ด้วยประสบการณ์ ในวงการพยาบาล นักบริหารการศึกษาท่าน จึงได้มาเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำเร็จในปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขึ้น มีนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรก และด้วยวิสัยทัศน์แห่งการบริหารของท่าน เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพระดับนานาชาติขึ้นกับ บริษัทเบจิง ซือลู เอดูเคชั่น เทคโนโลยีจำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นการพัฒนาวิทยาลัยการพยาบาล น้องใหม่ที่ก้าวกระโดดที่สังคมชื่นชม และจับตามองก้าวต่อไปของนักบริหาร แห่งวงการพยาบาล ควรค่าแล้วกับรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางเดิน สตรีตัวอย่างแห่งปี 2562 และนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!