ระยอง-เรือนจำ ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 244 คนที่ได้รับการอภัยโทษ

ระยอง-เรือนจำ ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 244 คนที่ได้รับการอภัยโทษ

ระยอง-อัจฉรา วิเศษศรี

     เรือนจำกลางระยอง ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่รับการอภัยโทษ 244 คน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ามกลางความดีใจของญาติที่มารับตัวกลับบ้านจำนวนมาก

       วันที่  14 พ.ค.ที่เรือนจำกลางระยอง ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย พ.ต.อ.ทนุเนตร ปิตุเตชะ ผกก.สภ.บ้านค่าย พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาค ผกก.สภ.นิคมพัฒนา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษ พ.ศ.2562 จำนวน 244 คน ท่ามกลางความดีใจของญาติที่มารับตัวกลับบ้านจำนวนมาก
       นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริ เห็นว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป จึงได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2562 ขึ้นไว้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยให้ใช้บังคับในวันถัดไปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของเรือนจำกลางระยอง เรือนจำพิเศษระยอง เรือนจำเขาไม้แก้วและสถานกักขังจังหวัดระยอง มีผู้ต้องกักขัง ตามมาตรา 5(1) นักโทษเด็ดขาด ตามมาตรา 6(1)มาตรา 5 วรรค 2 คือผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่ากรณีความผิดเดียวกันหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปี และผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษปล่อยตัวแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 244 คน แยกเป็นผู้ต้องขังชาย199 คน ผู้ต้องขังหญิง 44 คน.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!