ระยอง-รณรงค์ลดผลกระทบจากฝุ่นละออง (PM2.5)

ระยอง-รณรงค์ลดผลกระทบจากฝุ่นละออง (PM2.5)

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี 

 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน(PM2.5)และออกมาตรการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนดังกล่าว

           เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่บริเวณสี่แยกตลาดสี่ภาค ริมถนนสุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอน(PM2.5)ในพื้นที่ จ.ระยอง มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง แขวงทางหลวง จ.ระยอง ปภ.ระยอง ขนส่ง จ.ระยอง อุตสาหกรรม จ.ระยอง สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง เทศบาลเมืองมาบตาพุด และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมการแจกหน้ากากอนามัยและนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันฝุ่นละอองและการดูแลสุขภาพ การฉีดพ่นน้ำและทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่น การตั้งด่านตรวจจับยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรด้วย

            ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง กล่าวว่า ในพื้นที่ของระยอง ถึงแม้สถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอน หรือ 2.5PM จะไม่รุนแรงเท่าพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากผลการตรวจวัดจากสถานีตรวจสัดคุณภาพในบรรยากาศโดยทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยอง โดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่เกิน50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่จังหวัดระยองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงออกมาตรการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน(2.5PM) อย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและคลายความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยมีมาตรการเร่งด่วน โดยให้ อปท.ทุกแห่งทำการกวาดล้างทำความสะอาดพื้นถนน และเฝ้าระวังบ่อขยะทุกแห่งไม่ให้ไฟไหม้และห้ามิให้เผาขยะ ให้แขวงทางหลวง จ.ระยอง ประสานงานผู้รับเหมารดน้ำบนถนนที่มีการก่อสร้างทุกเส้นทาง ให้ขนส่ง จ.ระยอง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งด่านตรวจจับรถควันดำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ให้อำเภอทุกอำเภอเข้มงวดกวดขันมิให้มีการเผาขยะและเผาสิ่งของใดๆ ในพื้นที่โล่งแจ้ง และให้อุตสาหกรรม จ.ระยอง เข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วย…

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!