ระยอง-พนักงานไออาร์พีซีพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคล

ระยอง-พนักงานไออาร์พีซีพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคล

ระยอง-อัจฉรา วิเศษศรี

       ชาวระยอง และพนักงานไออาร์พีซีพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคล แปรอักษร ทำกิจกรรมหัวใจอาสา เพื่อแสดงความจงรักภักดี

        ที่ลานกิจกรรม หน้า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 โดยมีนายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน กว่า 500คน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมในพิธี
        จากนั้นพนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแปรอักษรเป็นเลข ๑๐ และทำกิจกรรมหัวใจอาสาร่วมกับแขวงการทางจังหวัดระยอง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหน้าโรงงานและด้านข้างโรงงาน โดยทำความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ พร้อมกำจัดขยะและวัชพืชต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามพร้อมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!