ระยอง-ผบช.ภ.2 เปิดโครงการตำรวจช่าง16 สถานี

ระยอง-ผบช.ภ.2 เปิดโครงการตำรวจช่าง16 สถานี

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

     ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค เปิดโครงการตำรวจช่าง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ทั้ง 16 สถานี เพื่อให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะ             เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.มนตรี  ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค เป็นประธานเปิดโครงการตำรวจช่าง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ผู้กำกับการและหัวหน้าสถานีในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ตำรวจช่าง ทั้ง 16 สถานี และภาคเอกชนกว่า 300  คน ร่วมงาน ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
      พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม กล่าวว่า โครงการตำรวจช่างเป็นโครงการช่วยเหลือ แก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้เดินทาง โดยเจ้าหน้าที่ได้ผ่านการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมรถ ออกช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์วิทยุ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 10,000 ครั้ง  สอดรับกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่ทรงมุ่งให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ทำความดี มีจิตอาสา เสียสละ สร้างความรักสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มาขับเคลื่อนโครงการตำรวจช่าง ให้ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดระยอง โดยจัดฝึกอบรมจิตอาสาให้มีความรู้ด้านต่างๆ จำนวน 133 นาย จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นให้กับตำรวจช่างให้ครบ 16 สถานี หลังจากเปิดโครงการแล้ว พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ภ.ได้มอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการตำรวจช่าง ด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!