ระยอง-ผบช.ตำรวจท่องเที่ยวตรวจท่าเรือเพเข้มอุบัติเหตุทางน้ำ

ระยอง-ผบช.ตำรวจท่องเที่ยวตรวจท่าเรือเพเข้มอุบัติเหตุทางน้ำ

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

       ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมอบนโยบายให้กับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดระยองและตรวจดูที่บริเวณท่าเรือที่จะพานักท่องเที่ยวไปยังเกาะเสม็ดช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง

        ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  อาคารท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเพ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พลตำรวจโทเชษฐา   โกมลวรรธนะ  ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้ เดินทางมามอบนโยบายให่กับตำรวจทองเที่ยวจังหวัดระยอง มี พันตำรวจตรี  ฉัฐเมศร์  จารุเรืองพงศ์  สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นายชวภัทร  ทัดมาลี  เจ้าพนักงานตรวจท่า สาขาระยอง นายชัยวุฒิ  สิริเติมทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมประชุม และลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของผูประกอบการในการให้บริการนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติ ว่ามีความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้พร้อมพบปะนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ อำนวยความสะดวกและกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้
    ต่อมาได้เดินทางไปตรวจดูที่ท่าเทียบเรือที่จะพานักท่องเที่ยวข้ามไปยังเกาะเสม็ด ดูแลใกล้ชิดมีถุงลูกอม พวงกุญแจ พัดกระดาษระบุตำรวจท่องเที่ยวและสติ๊กเกอร์ตำรวจท่องเที่ยวแจก จะระบุหมายเลขสายด่วนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 1155 เก็บไว้เวลามีปัญหาเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือได้ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมากต่อแถวคิวยาวเพื่อจะลงเรือที่จะพาไปยังเกาะเสม็ด ยังบอกและเตือนพูดคุยกับโชว์เฟอร์เรือที่จะพานักท่องเที่ยวไปยังเกาะเสม็ด ให้ใช้ความระมัดระวังและความปลอดภัยให้มากที่สุด ไม่ควรที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวลงเรือเกินที่กำหนด และกำชับให้นักท่องเที่ยวทุก ทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพและนั่งให้เป็นระเบียบก่อนที่เรือจะออกจากท่าเรือไปยังเกาะเสม็ด
     พลตำรวจโท เชษฐา  โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ทราบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางไปพักผ่อนที่เกาะเสม็ดจำนวนมากจึงได้เดินทางมาและได้ร่วมกับทางเจ้าท่ามาตรวจดูเรือที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวไปยังเกาะเสม็ด ว่าจะต้องมีความพร้อมความปลอดภัยอย่างไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าระหว่างเดินทางโดยเรือไปยังเกะเสม็ดมีความปลอดภัยเชื่อมั่นว่าขณะเดินทางไปจะไม่เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้เดินทางสบายใจทั้งขาไปและขากลับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเกาะเสม็ดเป็นแหล่งและจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอย่างมากมาย                              
      มาตการในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตจากการจมน้ำและเสียชีวิตที่เกาะเสม็ดเป็นประจำนั้น หลักๆแล้วต้องหาสาเหตุก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนักท่องเที่ยว เป็นโรคประจำตัว โรคหัวใจความดัน ที่ไม่พร้อมและลงไปเล่นน้ำ  เรื่องของนักท่องเที่ยวที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ เมาสุรา หรือการเตือนของเจ้าหน้าที่  เรื่องเครื่องหมายสัญลักษณ์ธงสีแดงว่าไม่ให้ลงเล่นน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบไว้กอน การเตือนของเจ้าหน้าที่ได้ทำอย่างเต็มที่หรือไม่ จะต้องมาดูว่าเกิดจากสาเหตุใด ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศ  ได้วางมาตการป้องกันส่วนใหญ่สาเหตุที่นักท่องเที่ยวจมน้ำ ก็มาจากที่กล่าวไว้ ถัานักท่องเที่ยวไม่สนใจคำเตือนของเจ้าหน้าที่ ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดนั้นอย่างใกล้ชิด จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาคอยดูแล และได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไวัแล้ว

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!