มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง

         ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาที่ถูกต้อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สวัสดิการ บทบาท และหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอดจนถ่ายทอดเกียรติภูมิ และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรกเป็นการอบรมนักศึกษาใหม่ พิธีปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ และ พิธีรับเข็มประดับเครื่องแบบ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา


           การปฐมนิเทศ ในครั้งนี้สำหรับนักศึกษา พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง สำหรับวิทยาเขตวังไกลกังวล จะจัดขึ้น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ส่วนกิจกรรมที่สอง เป็นค่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2562 สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง และในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!