มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

นิทรรศการ ครั้งที่ 10 ใต้ร่มราชมงคล ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562

       ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา        สำหรับนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน ผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนชาวไทย นำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป นำมาสู่การแสดงศักยภาพของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ในชื่อว่า “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ทั้งนี้การจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล เป็นความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เเสดงความเป็นตัวตนและความเป็นปึกแผ่นของราชมงคล ที่จะนำเอาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านไทยมาร่วมจัดแสดงภายในงาน นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เป็นอย่างมาก นิทรรศการจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มทร.อีสาน (ศูนย์หนองระเวียง) จ.นครราชสีมา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!