มทร.รัตนโกสินทร์จัดโครงการ”ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6″

มทร.รัตนโกสินทร์จัดโครงการ”ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6″

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

มทร.รัตนโกสินทร์จัดโครงการ”ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6″

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6” สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 14-18 ปี ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมวิชาการและนันทนาการต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกภาวะการเป็นผู้นำ การศึกษาดูงานโครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริ และกิจกรรม Walk Rally ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!