พิษณุโลก-โรงเรียนเทศบาล 3 จัดกิจกรรมพัฒนาเรียนตามความถนัด

พิษณุโลก-โรงเรียนเทศบาล 3 จัดกิจกรรมพัฒนาเรียนตามความถนัด

ภาพ/ข่าว:อนุชา แก้วคำมา

โรงเรียนเทศบาล 3 จัดกิจกรรมพัฒนาเรียนตามความถนัด

         เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 น.ส.ธัญมัย ปรัชญาวุฒิรัตน์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล3 (วัดท่ามะปราง) ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนเทศบาล3 (วัดท่ามะปราง) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยมีการแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ 3.กิจกรรมงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 4.กิจกรรมดนตรีสากล 5.กิจกรรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 6.กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 7.กิจกรรมกีฬาฟุตซอล 8.กิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิส 9.กิจกรรมกีฬาหมากรุก 10.กิจกรรมดุริยางค์

          ส่วนวัตถุประสงค์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หาประสบการณ์ ค้นพบตัวเองว่า มีความถนัดหรือชอบในด้านใด เพื่อนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปต่อยอดสู่ความสำเร็จ ตลอดทั้งสามารถสร้างสนุกสนานให้กับตนเองและเพื่อน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน และสามารถนำความรู้จากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น เพื่อไปใช้ประกอบในอาชีพในอนาคตได้

          ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาล3 (วัดท่ามะปราง)ได้เปิดรับสมัครนำเรียนชั้นอนุบาลที่ 1 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ หมายเลข 055-259596

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!