พิษณุโลก-อนุบาลพิษณุโลก บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ถวายพระราชกุศล

พิษณุโลก-อนุบาลพิษณุโลก บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ถวายพระราชกุศล

ภาพ/ข่าว:อนุชา แก้วคำมา

อนุบาลพิษณุโลกบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ถวายพระราชกุศล

        เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 ที่วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระครูศรีธรรมาภรณ์ รองจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมแห่งความเป็นไทย พร้อมสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา ครูและอาจารย์
           นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก กล่าวว่า การบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 273 คน นักเรียนชายบรรพชาสามเณร 137 รูป และนักเรียนหญิง บวชศีลจาริณี จำนวน 136 คน ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562
           หลังจากประธานในพิธีมอบผ้าไตร ให้ผู้มีเกียรติและรับตาลปัตรและบาตรประธานสะพายบาตรและถือตาลปัตร นำนาคสามเณรเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ ผู้ปกครองเชิญผ้าไตร ศีลจาริณีขอขมาผู้ปกครอง เสร็จแล้วมอบผ้าไตรนาคสามเณร ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร กล่าวให้โอวาทและสัมโมทนียกถา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!