พิษณุโลก-ม.นเรศวรจัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้บุคลากรโรงน้ำตาล

พิษณุโลก-ม.นเรศวรจัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้บุคลากรโรงน้ำตาล

ภาพ/ข่าว:อนุชา แก้วคำมา

        คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล ให้แก่บุคลากรโรงงานน้ำตาล เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร พัฒนาสามารถแข่งขันกับตลาดโลกและตอบโจทย์ประเทศไทยยุค 4.0

        เมื่อวันที่ 5 ต.ค.62 ที่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล ให้แก่บุคลากรโรงงานน้ำตาล เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตรขึ้น พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับผ่านการอบรม เป็นพนักงานโรงงานน้ำตาล จำนวน 7 แห่งในประเทศไทย

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระศักดิ์ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งมาตรฐานกระบวนการผลิต ปริมาณ คุณภาพ ความปลอดภัย ราคา และสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลระยะสั้น ขึ้นเพื่อให้บุคลากร พนักงาน และผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาล ระดับโรงงานที่มีความเข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น ในการควบคุมการผลิตน้ำตาลตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ซึ่งโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยมีหลายโรงงานและมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หากบุคลากรเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางตรง การการผลิตน้ำตาลจะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลของไทยมีความก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกและตอบโจทย์ประเทศไทยยุค 4.0

         โดยหลักสูตรของการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือ กลับบริษัทโรงงานน้ำตาลเพื่อเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นตามหลักการเรียนรู้แบบ Work integrated Learning ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล” การจัดอบรมทั้งบรรยายและภาคปฏิบัติ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!