พิษณุโลก-มอบทุนพระราชทานแม่ผู้ยากไร้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

พิษณุโลก-มอบทุนพระราชทานแม่ผู้ยากไร้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ภาพ/ข่าว:อนุชา แก้วคำมา

 มอบทุนพระราชทานแม่ผู้ยากไร้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

       เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 ที่หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานแม่ผู้ยากไร้และสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีดร.นัยนา ปัตตพงษ์ นายก สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว
        เนื่องด้วย สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเห็นความสำคัญของการเป็นแม่ นอกจากพระราชทานรางวัลแด่แม่ ผู้มีผลการเลี้ยงดูบุตรให้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งพระราชรางวัลทุกๆปีรางวัลพระราชทานแด่แม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกๆปี
         นอกจากนี้ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินสงเคราะห์แก่แม่ผู้ประสบปัญหา ความทุกข์ยากเดือดร้อนหรือถูกทอดทิ้งในจังหวัดต่างๆโดยพระราชทานทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ผ่านสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในปีพ.ศ.2562 นี้ได้พิจารณาคัดเลือกแม่ผู้ยากไร้ของจ.พิษณุโลกเป็นจำนวน 2 ทุนคนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท สมาคมเข้ารับพระราชทานทุนดังกล่าวแล้ว จึงนำมามอบให้แก่แม่ผู้ยากไร้ 2 คน คือ นางสาวธันย์กร จันทร์รอดอายุ 28 ปี จากชุมชนพลายชุมพบ นางจันทรา ถมยาอายุ 48 ปี จากชุมชนวัดน้อย

           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นไทย การแต่งกายอนุรักษ์ผ้าไทย การเดินแบบผ้าไทยการกุศล กิจกรรมนันทนาการร้องเพลง พิธีมอบทุนพระราชทานแม่ผู้ยากไร้และสืบสานประเพณีลอยกระทงในงานมีกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงการแสดงชุดสายน้ำประวัติศาสตร์เมืองสองแควเป็นการแสดงเพื่ออธิษฐานขอขมาแม่น้ำน่าน เป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงสืบไป

           สำหรับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมขึ้นมาในปี 2556 การบริหารของนายกสมาคมฯ คือ ดร.นัยนา ปัตตพงษ์ ครบ 2 วาระ สมาคมมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนให้คณะกรรมการใหม่ในชุดต่อไปซึ่งจะดำเนินการเลือกตั้งและจดทะเบียนคณะกรรมการใหม่ขึ้นทั้งชุด คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2563

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!