พิษณุโลก-ปศุสัตว์ เขต 6 Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยระบาด

พิษณุโลก-ปศุสัตว์ เขต 6 Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยระบาด

ภาพ/ข่าว:อนุชา แก้วคำมา

        ปศุสัตว์เขต 6 จัดกิจกรรมกิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยฯ หลังจากพบว่ามีหลายจังหวัดเริ่มมีการระบาดใน 9 จังหวัดแล้ว พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ตรวจสอบสัตว์ที่เลี้ยงไว้ ให้มิดชิด

         เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์ เขต 6 เป็นประธานในกิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งลดความสูญเสียจองโรคปากและเท้าเปื่อยแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ แพะ แกะ และสุกร กรมปศุสัตว์จึงมอบหมายให้ทุกจังหวัด ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสัตว์ให้ขึ้นในระดับเท่ากันทั้งประเทศ ส่งผลต่อการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2562 พร้อมกับมอบวัคซีนให้กับเจ้าหน้าปศุสัตว์แต่ละจังหวัด และปล่อยขบวนรถในการรณรงค์ให้ความรู้และฉีดวัคซีนตามฟาร์ม คอกของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่

          นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์ เขต 6 กล่าวว่า โรคปากและเท้าเปื่อยเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีความสำคัญในโค กระบือ แพะ แกะ และสุกรโดยโรคนี้สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยการสัมผัสกับสัตว์ป่วย หรือเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ สัตว์ป่วยจะแสดงอาการซึม เบื่ออาหาร มีเมล็ดตุ่มพองหรือแผล บริเวณลิ้น ช่องปาก ริมฝีปาก เต้านมรวมทั้งกีบ ส่งผลให้สัตว์มีน้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเดินกะเผลก โดยทั่วไปโรคปากและเท้าเปื่อยมักไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์ที่โตเต็มวัยตาย แต่สัตว์อาจตายได้จากภาวการณ์ติดเชื้อแทรกซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดเชื้อแบคทีเรียหรือจากปัจจัยอื่นๆ เนื่องจากสัตว์เบื่ออาหารและอ่อนแอ และอาจสร้างความรุนแรงและเป็นสาเหตุการตายในลูกสัตว์ได้เนื่องจากเชื้อไวรัสทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย

          ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ขณะนี้มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยแล้ว 2-3 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยที่มีฟาร์มโคนม ของเกษตรกร ติดเชื้อแล้ว 16 ตัว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สามารถเข้าควบคุมโรคได้แล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ซึ่งในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 6 นั้น มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ จำนวน 4,3884 ราย มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนในโค กระบือ แพะ แกะ จำนวน 645,612 ตัว การจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัดซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาตและช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดสรรวัคซีนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อนำไปดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ การมอบชุดอุปกรณ์สำหรับทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน การปล่อยขบวนรถพร้อมคาราวานอาสาปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน เพื่อออกพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่ตามเป้าหมายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!