พิษณุโลก-กกพ.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

พิษณุโลก-กกพ.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

ภาพ/ข่าว:อนุชา แก้วคำมา

กกพ.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

          เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 น. ที่ห้องเพนกวิน โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลซ อ.เมืองพิษณุโลก นายเรืองชัย สงสำเภา ผอ.ฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 2 ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน พร้อมด้วย นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้ร่วมจัดประชุมสัมมนา โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า โดยมีสื่อมวลชนเข้ารับฟังบรรยายในครั้งนี้จำนวนหนึ่ง
         โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและค้นหาองค์กรสื่อและสื่อมวลชนที่ใส่ใจเรื่องพลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ สร้างการมีส่วนร่วม รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และขยะ เผยแพร่ความรู้นวัตกรรมกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก รวมถึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ โดยเล็งเห็นว่าบทบาทของสื่อมวลชนจะต้องมีบทบาทนำในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงานไฟฟ้าสู่สาธารณะ
          โดยมีเนื้อหาในการจัด Focus Group ได้แก่ สถานการณ์ทั่วไปเรื่องพลังงานของประเทศไทย สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าและแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ทิศทางและแนวโน้มการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากขยะ และบทบาทสื่อมวลชนไทยกับการสร้างการรับรู้ของประชาชนและสังคมในเรื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานขยะ เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดตั้ง เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าในอนาคต
           กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ดันบทบาทสื่อมวลชนเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรม Focus Group ปี 2563 รับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมสื่อมวลชนต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดตั้ง “เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าในอนาคต
การประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการตั้งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการหาพลังงานไฟฟ้าในอนาคต จากแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ และโรงงานไฟฟ้าจากขยะ โดยเฉพาะโรงงานไฟฟ้าจากขยะที่มีการต่อต้านจากประชาชนมาตลอด แต่มีการชี้แจงว่า การทำความเข้าใจกับประชาชนขึ้นอยู่กับ เจ้าของท้องที่ หรือจังหวัด และเจ้าของบริษัทโครงการที่จะทำการก่อสร้าง แต่ กกพ. ไม่เกี่ยวข้องในส่วน จนมีการสอบถามว่า กกพ.มีบทบาทเกี่ยวกับเข้าไปดูแลในส่วนนี้อย่างไร ในส่วนที่จะเอาข้อมูลข้อเท็จจริงไปนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจ
นอกจากนั้นยังมีการสอบถาม ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพลังงาน และ ผลกระทบในด้านต่างๆ การใช้พลังงานของคนไทยที่ผ่านมา การนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และข้อสอบถามจากสื่อมวลชน ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมประชาชน ซึ่งทาง กกพ. จะเก็บข้อมูลปัญหา และข้อแนะนำไปพิจารณา เพื่อจะให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!