ปราจีนบุรี-สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว

ปราจีนบุรี-สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวม.12 ม.16ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี!!(มีคลิป)

                    วันนี้ 2 ก.พ.63 ที่วัดจันทรังษี(วัดชำป่าตอง) ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายธรรมรัตน์ งามแสง ป.อาวุโสกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดงานบุญสู่ขวัญข้าวครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประเพณีพื้นบ้านประจำทุกๆปี ไทยเรารับความเชื่อถือนี้มาจากศาสนาพราหมณ์ ได้ทำพิธีกรรมบูชาพระแม่โพสพ ตามฤดูกาล 5 ครั้ง เรียกว่าปัญจเพกรรม ซึ่งจะทำตามฤดูกาลต่างๆ ดังนี้ -เพกรรมฤดูแรกนาขวัญก่อนฤดูเริ่มทำนา -เพกรรมทำพิธีนับขวัญ -เยี่ยมท้องนา -เพกรรมรับขวัญข้าวเมื่อนำข้าวเข้าลาน -เพกรรมทำพิธีเชิญแม่โพสพเข้ายุ้งฉาง -เพกรรมทำพิธีตักบาตรข้าวเปลือกออกจากยุ้งฉาง

                    หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว การจัดงานดังกล่าวเป็นการบูชาพระแม่โพสพที่เป็นผู้ปกป้องรักษาข้าวที่ปลูกในนาให้เกิดความงอกงามได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งยังเป็นการมารับขวัญข้าวที่เกษตรกรชาวนาได้เหยียบย่ำเมล็ดข้าวเวลาเก็บเกี่ยวเวลาเก็บเข้ายุ้งฉางเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่เกษตรกรชาวนาซึ่งเป็นประเพณีที่คู่กับชาวนาช้านาน เพื่อรำลึกนึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของพระแม่โพสพ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ให้มีเลือดมีเนื้อ บรรพบุรุษจึงมีการจัดพิธีสู่ขวัญข้าวขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวจากบรรพบุรุษสู่รุ่นปัจจุบันโดยเฉพาะชุมชน ม.12 ม.16 ภูมิศาสน์ของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่ปลูกนาข้าวถึง 90%

                    เพื่อเป็นการส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนจึงได้มีการตกแต่คงและแสดงออกถึงวิถีชีวิตความสมัครสมานสามัคคีพึ่งพาตนเองด้วยการร่วมใจกันในการสร้างศิลปะหัตถกรรมลงบนพื้นที่แห่งนี้ด้วยความปราณีตของชุมชนตามนโยบายการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!