ปราจีนบุรี-ก่อนหวยออก!ฮือฮาพระคเณศเก่าแก่ที่สุดในประเทศให้โชคถ้วนหน้า

ปราจีนบุรี-ก่อนหวยออก!ฮือฮาพระคเณศเก่าแก่ที่สุดในประเทศให้โชคถ้วนหน้า

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

ก่อนหวยออก!ฮือฮาพระคเณศเก่าแก่ที่สุดในประเทศหลังนำมาตั้งแสดงที่ปราจีนฯ ให้ผู้คนถูกหวยถ้วนหน้าไม่เว้นระดับผู้บริหารฯ(มีคลิป)

          วันนี้ 12 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า เป็นที่ฮือฮา ในหมู่พ่อค้า-ประชาชน – ผู้นับถือพระคเณศ หรือพระพิฆคเณศที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ปราจีนบุรี (ตั้งอยู่หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) อ.เมืองปราจีนบุรี) ศักดิ์สิทธิ์-ให้โชคลาภผู้โชคดีมาหลายงวดแล้ว โดยเฉพาะเหล่าเซียนหวยทั้งบนดิน –ใต้ดินถูกกันถ้วนหน้า
          ปีนี้2562 ผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ – ประชาชนทั่วไป ที่ทราบข่าว หลายคนพากันไปสักการบูชา แล้วมีโชคลาภถูกเลขเด็ดจากพระคเณศเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยดังกล่าว
         ผู้สื่อข่าวรายงาน พระพิฆคเณศนี้ ได้จากโบราณสถานหมายเลข 22 เมืองศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี หรือ กลุ่มโบราณสถานกลางเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารรูปสี่เหลี่ยมฐานก่อด้วยศิลาแลง ที่แต่เดิมก่อนหน้านั้น หลังขุดพบถูกนำไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แต่ในปัจจุบันปี 2562นี้ ได้นำกลับมาตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑสถาน จ.ปราจีนบุรี เป็นศิลปะทวารวดี อายุประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 12 ลักษณะเป็นหินแกะสลักสูง 170 ซม.
         พระคเณศ เป็นเทพแห่งความเฉลียวฉลาดและขจัดอุปสรรค และยังเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการอีกด้วย พระคเณศมีเศียรเป็นช้างงาเดียว ร่างกายเป็นมนุษย์ เป็นโอรสของพระศิวะ และพระอุมาเทวี เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ที่นิยมนับถือกันมากองค์หนึ่งในประเทศอินเดีย
         พระคเณศที่พบในเมืองศรีมโหสถองค์นี้ มีสภาพแตกหักชำรุดทั้งองค์ แต่ได้ทำการซ่อมไว้ จนสามารถทราบลักษณะของพระคเณศองค์นี้ ได้ว่าเป็นประติมากรรมยืนเหนือฐานศิลา ซึ่งมีร่องรองน้ำสรง (โยนิโทรนะ) มีรูปร่างกำยำไม่สวมเครื่องอาภรณ์ มี 2 กร แต่พระหัตถ์หักหายไป พระกรรณและส่วนบนของพระเศียรสลักแบบศรีษะช้างอย่างแท้จริง
          จากลักษณะรูปแบบของคเณศ ซึ่งไม่มีเครื่องประดับตกแต่งมากนัก และมีลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก จึงกำหนดอายุอยู่ในประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าประติมากรรมเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร ซึ่งพบที่ออกแก้ว และ ตวนผักกิน (Toul phak kin) รวมทั้งประติมากรรมศิลปะจาม จากหมี่เวิน E 5 เล็กน้อย
          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม หากมีเวลาขอเรียนเชิญกราบสักการะพระคเณศเก่าแก่ที่สุดในประเทศองค์นี้เพื่อเป็นสิริมงคล กล่าวกันว่าผู้บริหาร จ.ปราจีนบุรี หลายท่าน ถูกหวยมีโชคลาภกันถ้วนหน้า หลังกราบสักการะแล้ว
          สำหรับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี เปิดบริการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา09.00-16.00 น. เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดีประจำภูมิภาคตะวันออก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ของภูมิภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ตั้งแต่การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่ราวหมื่นปีมาแล้ว จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
          อาคารจัดแสดงเป็นอาคารสองชั้น แบ่งการจัดแสดงออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีโดยเฉพาะวัตถุจากเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 6-16 ในวัฒนธรรมทวารวดี และในราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 ในวัฒนธรรมเขมรโบราณ
          โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีโคกพนดี และแหล่งโบราณคดีหนองโน จังหวัดชลบุรี ที่แสดงให้เห็นพัฒนาการกาตั้งถิ่นฐานของคนตั้งแต่อดีต ก่อนพัฒนาเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์
          พัฒนาการประวัติศาสตร์ – โบราณคดีในประเทศไทย จัดแสดงโบราณวัตถุในสมัยต่าง ๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ศิลปะทวารวดี ศิลปะศรีวิชัย ศิลปะล้านนา ศิลปะเขมรโบราณ ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร์ รวมถึงเครื่องถ้วยในประเทศไทยในสมัยต่าง ๆ และ โบราณคดีใต้น้ำ จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีใต้น้ำที่พบบริเวณอ่าวไทยของประเทศไทย ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!