ประจวบคีรีขันธ์-เผยแพร่ความรู้ การเมือง

ประจวบคีรีขันธ์-เผยแพร่ความรู้ การเมือง

สนช.เผยแพร่ความรู้ การเมือง การปกครอง ให้กับนักเรียนโรงเรียนหัวหิน

ที่หอประชุมโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้น

 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสนช.ผ่านกิจกรรมสภาจำลองให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 400 คน โดยมีนายสมชาย ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินกล่าวต้อนรับ พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!