ประจวบคีรีขันธ์-เผยการลงสมัคร ส.ส.เขต 3 มีจำนวนพรรคมากสุด

ประจวบคีรีขันธ์-เผยการลงสมัคร ส.ส.เขต 3 มีจำนวนพรรคมากสุด

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)  

ก.ก.ต.ประจวบเผยการลงสมัคร ส.ส.เขต 3 มีจำนวนพรรคมากสุด และพรรคไทยรักธรรมเป็นพรรคสุดท้ายก่อนปิดรับลงสมัคร

             วันที่ 9 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาว ณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผย ถึงกรณีการเปิดรับลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต(ส.ส.)ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 มีจำนวน 3 เขต เลือกตั้ง คือเขตเลือกตั้งที่ 1 เขต 2 และเขต 3 โดยเฉพาะเขต 3 มีผู้สนใจลงสมัครจำนวน 28 พรรค ถือว่ามากสุดกว่าทุกเขต โดยพรรคสุดท้ายที่มาสมัครก่อนการปิดรับ คือ พรรคไทรักธรรม ส่งผู้สมัครลงครบทั้ง 3 เขต ส่วนพรรคที่มาสมัครเป็นอันดับแรกในวันเปิดรับลงสมัคร เขต 1 ได้แก่ นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล พรรคเพื่อไทย เขต 2 ได้แก่ พันตำรวจโทหญิง กรองทอง เกตุบุญลือ พรรคประชานิยม และเขต 3 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี พรรคการเมืองส่งผู้สมัครทั้งหมดจำนวน 28 พรรค โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 3 น่าจับตามองที่สุด เนื่องจากมีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงมากที่สุดจำนวน 28 พรรค รองลงมาคือเขต 2 มีจำนวน 25 พรรค และเขต 1 มีจำนวน 22 พรรค ซึ่งเขต 3 ประกอบด้วย 1.พรรคประชาธิปัตย์ 2. พรรคภูมิใจไทย 3.พรรคพลังธรรมใหม่ 4.พรรคไทยรักษาชาติ 5 .พรรคพลังท้องถิ่นไท 6.พรรคประชาธิปไตยใหม่ 7.พรรคเสรีรวมไทย 8.พรรครวมพลังประชาชาติไทย 9.พรรคพลังประชารัฐ 10.พรรคประชาธรรมไทย 11.พรรคประชานิยม 12.พรรคเพื่อไทย 13.พรรครักผืนป่าประเทศไทย 14.พรรคพลังชาติไทย 15.พรรคประชาชาติ 16.พรรคอนาคตใหม่ 17. พรรคพลังไทยรักไทย 18.พรรคประชาชนปฏิรูป 19.พรรคภราดรภาพ 20.พรรคพลังปวงชนไทย 21.พรรคประชาภิวัฒน์ 22.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 23.พรรคแผ่นดินธรรม 24.พรรคเครือข่ายชาวนาเพื่อประเทศไทย 25.พรรคภาคีเครือข่ายไทย 26.พรรคพลเมืองไทย 27.พรรคเพื่อชาติ และ 28.พรรคไทยรักธรรม
นางสาว ณากัญ กัณห์อุไร ผอ.ก.ก.ต. จังหวัดประจวบ กล่าวว่า หลังจากการปิดรับลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 3 เขตแล้ว ต่อจากนี้ไปจะอยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 3 เขต ว่ามีคุณสมบัติ ครบถ้วนหรือไม่ และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสามารถนำหมายเลขที่ได้ ไปติดตั้งที่ป้ายหาเสียง และประกาศหาเสียงได้ ส่วนผู้ลงสมัครท่านใดที่ขาดคุณสมบัติก็ยังสามารถยื่นขออุทรตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายได้ เช่นกัน
           โดยภายในวันที่ 19 ก.พ.62 จะเป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ภายในวันที่ 26 ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ภายในวันที่ 3 มี.ค.62 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน วันที่ 13 มี.ค.62 เป็นวันสุดท้ายการขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ วันที่ 17 มี.ค.62 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต/ในเขต และวันที่ 24 มี.ค.62 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)ส่วนวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ คือวันที่ 27-23 มี.ค.62 และ 25-31 มี.คม.62
           นอกจากนี้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จะได้มีการเรียกว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ทั้ง 3 เขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมี จำนวนทั้งหมด 75 คน มาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายต่างๆในการหาเสียง เพื่อไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ณ โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!