ประจวบคีรีขันธ์-เปิดแล้ว!ตลาดสินค้าเกษตร

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดแล้ว!ตลาดสินค้าเกษตร

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก) 

เปิดแล้ว!ตลาดสินค้าเกษตรประจวบ-ส่งเสริมเกษตรกร จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค(มีคลิป)

              วันที่ 23 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบ ถนนสละชีพ เขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เปิดงานโครงการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งกรมการปกครอง ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค.62 รวม 5 วัน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายปกครอง พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยพร้อมเพียงกัน

              ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด หรือมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพ และกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเองเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิธีดำเนินการที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 8 อำเภอ นำ สินค้า และพืชผลทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในพื้นที่มาร่วมจำหน่ายภายในงานรวม 50 ร้านค้า


              ซึ่งในปีนี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค.62 บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบ และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!