ประจวบคีรีขันธ์-ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

ประจวบคีรีขันธ์-ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

ภาพ/ข่าว:พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นำสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ณ เขื่อนศรีนครินทร์

         วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายชวัล ฝันชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พร้อมด้วยนางสมบูรณ์ จันทรมณีวงศ์ พนักงานวิชาชีพระดับ 9 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการฯ และนายธนะรัตน์ เกิดนาค วิทยากรระดับ 8 ได้นำสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ขบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
         ซึ่งสภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน จากทุกหมู่บ้าน ในตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยการเข้าศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นเป็น การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          จากนั้นได้พาคณะเข้าชมทิวทัศน์บริเวณสันเขื่อน ชมต้นแบบแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำ ชมโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ต่อด้วยชมสวนเวลารำลึก ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่กว่า 30 ไร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2533
           สวนเวลารำลึกนี้สร้างเป็นสวนประติมากรรมบอกเวลา มีสัญลักษณ์รูปนาฬิกาแดด เป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงคุณค่าแห่งชีวิตที่ก้าวล่วงเวลาทุกนาทีที่ผ่านไป สมดังพระราชหฤทัยของสมเด็จย่าที่ทรงตระหนักเป็นแน่แท้ว่า เวลาเป็นของมีค่าซึ่งควรจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ควรปล่อยให้ล่วงเลยไปอย่างไร้ประโยชน์ บริเวณลานโดยรอบจะมีที่นั่งพักผ่อนเพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนศรีนครินทร์

           สำหรับเขื่อนศรีนครินทร์เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความจุมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ 17,745ล้านลูกบาศลูกเมตร โรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 720 เมกะวัตต์ งานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์เริ่มเมื่อปี 2516 แล้วเสร็จในปื 2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไรย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาขนานนามเขื่อน และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2524

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!