ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯมอบโล่รางวัลดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล วันแห่งครอบครัว และวันผู้สูงอายุ

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯมอบโล่รางวัลดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล วันแห่งครอบครัว และวันผู้สูงอายุ

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)  

ผู้ว่าประจวบมอบโล่รางวัลดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล วันแห่งครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 62(มีคลิป)

        วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรแก่ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด มอบช่อดอกไม้ พร้อมเกียรติบัตรให้กับ อพม.ดีเด่นระดับจังหวัด และอำเภอ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันแห่งครอบครัว และวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสุพัตรา ไพฑูรย์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดขึ้น โดยมี พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติ

         โดยได้มอบรางวัลดีเด่นให้กับครอบครัวของนางประหยัด มะโน ซึ่งได้รับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นระดับประเทศ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ มอบรางวัลให้กับครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด คือครอบครัวนางจินดา ไวทยะนิพีร์ ซึ่งทั้ง 2 ครอบครัวได้เสียสละเวลาส่วนตัวในการจัดทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่องจนได้รับการคัดเลือกให้ได้เข้ารับรางวัล พร้อมกันนี้ยังได้มอบรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 คือนางจำลอง พรมแดง ประธานชุมชนหัวบ้านเขตเทศบาลเมือง และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดีเด่น ระดับอำเภอ อีกจำนวน 5 คน ได้แก่ ด.ต.ละออ จงศรี จากอำเภอหัวหิน นางศรีอัมพร นาคนิ่ม จากอำเภอปราณบุรี นางกัญญา แสงทองอร่าม จากอำเภอสามร้อยยอด นางทรงศรี บุญศรี จากอำเภอบางสะพาน และนางสาวสายชล ทิมอินทร์ จากอำเภอบางสะพานน้อย

          ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ครอบครัวที่ได้รับรางวัล รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสตรีและสถาบันครอบครัว รวมถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับที่ องค์การสหประชาชาติซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรี ครอบครัว และผู้สูงอายุ จึงได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล โดยเชิญชวนให้ทุกประเทศร่วมรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค และความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสตรีให้มีความก้าวหน้า และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงกำหนดให้ทุกวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันครอบครัวสากล และทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากล เพื่อให้ทุกประเทศตระหนัก และให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว และคุณค่าของผู้สูงอายุ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!