ประจวบคีรีขันธ์-ประกาศผู้สูงอายุ 70 คน มีสุขภาพดี

ประจวบคีรีขันธ์-ประกาศผู้สูงอายุ 70 คน มีสุขภาพดี

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)  

ประกาศผู้สูงอายุ 70 คน มีสุขภาพดี

           วันที่ 8 ก.พ.62 ที่โรงเรียนอาวุโสวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตร” ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข” ประจำตำบลอ่าวน้อย จากโรงเรียนอาวุโสวิทยา รุ่นที่ 2 จำนวน 70 คน โดยมี พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาย สมคิด วอทอง นายกเทศมนตรีนิคมตำบล กม.5 นาย นคร ศรีสุทชานนท์ รองนายก อบต.อ่าวน้อย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี


             โดยในพิธีได้จัดให้มีโชว์การขับกล่อมเสภา และชมการแสดงของนักเรียนอาวุโสวิทยา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยมีนายยูซบ โต๊ะวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอาวุโสวิทยา กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดเรียนหลักสูตรผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ของโรงเรียนอาวุโสวิทยาประจำตำบลอ่าวน้อย
ซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยมีจำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุ 3522 คนโรงเรียน 14 แห่ง วัด 9 แห่ง มัสยิด 5 แห่ง สถานีอนามัย 5 แห่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ 2 ท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย และเทศบาลตำบล กม.5 โดยโรงเรียนอาวุโสวิทยาเป็นหนึ่งในโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลอ่าวน้อย ด้วยการบริหารจัดการของภาคส่วนต่างๆในตำบล โดยมีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินิคม กม.5 เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตามหลักสูตรของเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้ เป็นการเรียนหลักสูตรการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตาม Concept ของหลักสูตร คือ ไม่ล้ม ไม่หลง ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า และกินข้าวอร่อย โดยมีการเปิดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2561 จนถึงสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ.2562 มีผู้จบหลักสูตรในรุ่นนี้ แล้วทั้งสิ้น จำนวน 70 คน ทั้งนี้เพื่อหวังให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ภายในโรงเรียนอาวุโสวิทยาทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ดำเนินชีวิต ต่อไปอย่างมีความสุข และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานตลอดไปได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!