ประจวบคีรีขันธ์-ปปส.ภาค7ร่วมฝ่ายปกครองแก้ปัญหายาเสพติด

ประจวบคีรีขันธ์-ปปส.ภาค7ร่วมฝ่ายปกครองแก้ปัญหายาเสพติด

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)  

ปปส.ภาค7ร่วมฝ่ายปกครองประจวบเร่งแก้ปัญหายาเสพติดในครอบครัวหลังมียอดเยาวชนติดยาเพิ่ม

         เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.วันที่ 12 มิ.ย.62 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1 ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 5 โดยมีนายประมุข สัจจะวิเศษ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดประจวบ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีนางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทำพิธีผูกข้อมือรับขวัญผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 68 คน

          ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ และสังคมโดยรวม และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงาน ปปส.ได้สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น จำนวน 6 รุ่น เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนที่มีบุตรหลานเสพยาเสพติด และเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจต่อผู้เสพยาเสพติดให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงสามารถกลับตัวเป็นคนดีดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมกับเป็นแกนนำในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนต่อไป


             นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประธานในพิธีกล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรงมากขึ้นในทุกพื้นที่ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาทางสังคม ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของบ้านเมือง บั่นทอนเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ อนาคตของชาติถูกทำลาย ครอบครัว แตกสลาย ซึ่งเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว วิธีการป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นที่สำคัญประการแรก คือ การกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านและชุมชน และกรณีพบว่ามีผู้เสพยาเสพติดก็ต้องดำเนินการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ถ้าเป็นผู้ค้ายาเสพติดก็จะต้องจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย และวิธีการกดดันอื่นๆ ตามลำดับ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!