ประจวบคีรีขันธ์-จัด COCONUT เกมส์ 62 กีฬาสีทับสะแกสัมพันธ์

ประจวบคีรีขันธ์-จัด COCONUT เกมส์ 62 กีฬาสีทับสะแกสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว พิสิษฐ์ รื่นเกษม 

อำเภอทับสะแกจัด COCONUT เกมส์ 62 กีฬาสีทับสะแกสัมพันธ์

          วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่สนามกีฬาอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีระหว่างส่วนราชการและองค์กรฯต่างๆของอำเภอทับสะแก ภายใต้ชื่อว่า COCONUT เกมส์ 62กีฬาสีทับสะแกสัมพันธ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะครู เจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนฯในอำเภอทับสะแกและผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เข้าร่วมกว่า 300 คน การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและองค์กรฯอื่นๆในพื้นที่อำเภอทับสะแก ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ องค์กรฯและระหว่างส่วนราชการและองค์กร เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และมีน้ำใจ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รู้จักการปฏิบัติงานเป็นทีม และหมู่คณะ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รู้จักการวางแผนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้หันมาสนใจในการออกกำลังกาย และการดูแลรักษาให้มีสุขภาพร่างกาย พลานามัยให้แข็งแรง การแข่งขันกีฬาสีทับสะแกสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมสี 4 สี คือ ทีมสีเหลือง ประกอบด้วยหน่วยงาน ปกครองอำเภอ พัฒนาชุมชน สัสดี ประมง ท้องถิ่น ที่ดิน สรรพากร ปศุสัตว์ เกษตร อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง อุทยานแห่งชาติหาดวนกร การรถไฟฯการไฟฟ้าฯ แขวงการทางฯทีมสีเหลือง ประกอบด้วยหน่วยงานโรงพยาบาลทับสะแก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขสถานีตำรวจภูธรทับสะแก สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง ตชด. ตำรวจทางหลวง ทีมสีน้ำเงินประกอบด้วยหน่วยงาน สถานศึกษา โรงเรียนทุกแห่ง กศน. สหกรณ์เครดิตยูเนียนฯทุกแห่งในพื้นที่ ทีมสีเขียว ประกอบด้วยหน่วยงาน เทศบาลตำบลทับสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 แห่ง กีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขัน คือ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลทีมผสม แชร์บอลทีมหญิง เปตองทีมคู่ผสมและกีฬาพื้นบ้าน 6 ประเภท และจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!