ประจวบคีรีขันธ์-จัดตั้งกรรมการพลเมืองอาสาประชารัฐ เพื่อ ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ประจวบคีรีขันธ์-จัดตั้งกรรมการพลเมืองอาสาประชารัฐ เพื่อ ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ภาพ/ข่าว:เจริญ อาจประดิษฐ์

  จัดตั้งกรรมการพลเมืองอาสาประชารัฐ เพื่อ ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

       วันที่ 27 เมษายน 2562 เรือตรี กฤษฎ์ ศรีเพ็ญ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาก่อตั้งคณะกรรมการพลเมืองอาสาประชารัฐขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสร้างเสริมสังคม สุขภาวะ และ สานพลังประชารัฐ เชิญบุคคลมีจิตอาสา มาเป็นตัวแทนจาก 8 อำเภอ ในการเตรียมการจัดตั้ง โดยมีผู้สนใจที่มีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวนมาก
       เรือตรี กฤษฎ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการออกให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านต่างๆในทุกอำเภอ ที่บางครั้งหน่วยงานภาครัฐอาจเข้าไม่ถึง โดยมีประชาชนส่งข่าวผู้ด้วยโอกาสเข้ามาจากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อพบว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสจริง ก็จะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และประสานกับหน่วยงานภาครัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยในครั้งนี้ จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานกรรมการพลเมืองอาสาประชารัฐ เพื่อเฟ้นหาผู้มีจิตอาสาในทุกอำเภอ ทุกตำบลของจังหวัดประจวบฯ เข้ามาร่วมการทำงาน และขยายไประดับหมู่บ้าน สร้างเป็นเครือข่ายเพื่อเปิดรับข่าวสารของผู้ด้อยโอกาสเข้ามาสู่คณะกรรมการจังหวัดเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือ
        ส่วนวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ประสานงานพลเมืองอาสาประชารัฐมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อ มีการจัดตั้งกองทุนพลเมืองอาสาประชารัฐ ดำเนินการสำรวจผู้ยากลำบากที่ถูกทอดทิ้ง คนไร้บ้าน คนไร้สัญชาติ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยติดเตียง อดีตผู้ต้องขังที่ด้อยโอกาส และคนพิการ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติโดยพลเมืองอาสา ในจุดเสี่ยงที่เกิดเหตุซ้ำซาก พร้อมทั้งจัดให้มีแผนปฏิบัติการยอมรับโดยชุมชนท้องถิ่น ในรูปแบบของการทำงานพลเมืองอาสาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการวางแผนการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
        สำหรับผู้มีจิตอาสา ที่ต้องการเข้ามาร่วมกับคณะกรรมการพลเมืองอาสาประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถติดต่อคณะทำงานที่เป็นตัวแทนในระดับอำเภอได้ เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานและอาสาสมัครในระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้านต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!