ประจวบคีรีขันธ์-จัดกิจกรรมพัฒนาเยาชนต้านโกง

ประจวบคีรีขันธ์-จัดกิจกรรมพัฒนาเยาชนต้านโกง

ภาพ/ข่าว:หทัยรันตวัน ตรีอำพร (ดีเจผัดไท)

ปปช.ประจวบ จัดกิจกรรมพัฒนาเยาชนต้านโกง

        วันที่ 16 ก.พ.62 นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับนายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง ประธานชมรม STRNG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต Anti – Corruption Young Leaders วันที่ 16-17 ก.พ.62 ณ.ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

          วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียง มีความละอายในการกระทำทุจริต และไม่ทนที่เห็นผู้กระทำการทุจริต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่น่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป้าหมายอบรมเยาวชนแกนนำทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 48 คน โดยใช้วิธีการอบรมให้ความรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมกานต่อต้านการทุจริต โดยคาดหวังให้เยาวชนสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม มีความละอาย ไม่ทนต่อการทุจริต และเยาวชนมีทักษะในการเฝ้าระวังการทุจริตต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!