ประจวบคีรีขันธ์-จัดการประชุมเครือข่าย ตั้งประธานและคณะกรรมการ เดินหน้าช่วยสังคมผู้ด้อยโอกาส

ประจวบคีรีขันธ์-จัดการประชุมเครือข่าย ตั้งประธานและคณะกรรมการ เดินหน้าช่วยสังคมผู้ด้อยโอกาส

ภาพ/ข่าว:กมลวรรณ ธนะรัช 

เครือข่ายพลเมืองอาสาปราณบุรี จัดการประชุมเครือข่าย ตั้งประธานและคณะกรรมการ เดินหน้าช่วยสังคมผู้ด้อยโอกาส

          วันที่ 15 พ.ค.62 ที่บริเวณศาลาท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติตลาดปราณ ม. 6 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี เครือข่ายพลเมืองอาสาปราณบุรี จัดการประชุมเครือข่าย ระดับอำเภอ โดยมีเรือตรีกฤติ ศรีเพ็ญ ประธานสมัชชาสุขภาพ จ.ประจวบฯ เดินทางเข้าร่วมรับฟังการประชุม โดยมีตัวแทนจากตำบลละ 2 คนในพื้นที่ อ.ปราณบุรี ประกอบด้วย ต.ปราณบุรี ต.เขาน้อย ต.ปากน้ำปราณ ต.หนองตาแต้ม และ ต.เขาจ้าวและ ต.วังก์พง รวมกว่า 10 คนเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้เพื่อเลือกประธานและคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ ในที่ประชุมเลือกนายบุญมี สำมณี อดีตปศุสัตว์ อ.ปราณบุรี เป็นประธานเครือข่ายพลเมืองอาสาปราณบุรี พร้อมร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปดังนี้ รองประธานคนที่ 1 นางเพียงแข ส่องแสง รองประธานคนที่ 2 นางประหยัด มโน รองประธานคนที่ 3 นางสมพร นุชพรรณ์ เรขา นางศรีอัมพร นาคนิ่ม ผู้ช่วยเรขา นางวารุณี ไกลกลาง ประชาสัมพันธ์ น.ส.กมลวรรณ ธนะรัช และนางภัทรมณ สมกุล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอแล้ว เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทของพลเมืองอาสาให้คณะกรรมการได้รับทราบ
           ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ โดยประสานความร่วมมือ ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด(ศปจ.) ซึ่งเป็นกลไกในระดับจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดย มอบหมายให้ ศปจ. เป็นกลไกที่ดำเนินงานโครงการนี้ฯในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการฯประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ 1) แผนงานสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ เพื่อสังคมจังหวัดและถักทอเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอ 2) แผนงานช่วยเหลือประชาชน ในภาวะยากลำบากและการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพิบัติภัยชุมชน3) งานพัฒนาระบบกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัด 4) แผนงานการสื่อสารสังคม และการจัดการความรู้และ5) แผนงานบริหารจัดการ ซึ่ง ทั้ง 5 กิจกรรม ได้ทำให้เกิดพลเมืองอาสาที่จัดตั้งขึ้นมาช่วยเหลือดูแล คนที่ยากลำบากในชุมชนและเกิดการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนการแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนในเข้มแข็งในระยะต่อไป โดยหลังจากนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งและเป็นตัวแทนของแต่ละตำบลจะต้องไปดำเนินการจัดตั้งประธานและคณะกรรมการประจำตำบล ของตนเองทั้งนี้เพื่อการบริหารงานจัดการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!