ประจวบคีรีขันธ์-คุยกับหุ่นยนต์ robot talk

ประจวบคีรีขันธ์-คุยกับหุ่นยนต์ robot talk

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก) 

        สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี “จัดอบรม Robot Talk”ยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียนด้านความสามารถในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

           วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดอบรม “โครงการยกระดบคุณภาพของครูและนักเรียน ด้านความสามารถในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีทางการการศึกษา Robot Talk” ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอน และ นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 รวม 160 คน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

             ซึ่งในการอบรม “โครงการการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียน ด้านความสามารถในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา. Robot Talk” สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะดำเนินการจัดอบรม ในการเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมฝึกเขียนคำสั่งบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกภาษา สนทนาโต้ตอบกับหุ่นยนต์ในเบื้องต้นขั้นพื้นฐานให้ครูและนักเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ชุดกล่องสมองกล Robot Talk ให้โรงเรียน ในสังกัด สพป.ปข.1 ที่เข้าร่วมโครงการนำไปศึกษาและเรียนรู้ต่อยอดความรู้ตามลำดับต่อไป

                ดร.สรรเสริญ เลาหสถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้กล่าวว่า โครงการ“โครงการยกระดับคุณภาพของครูและนักเรียน ด้านความสามารถในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีทางการการศึกษา Robot Talk” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมคำสั่ง บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ สนทนาโต้ตอบกับหุ่นยนต์ในเบื้องต้น และมีความสนุกสนานกับการเรียนภาษาและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!