ปทุมธานี-ร่วมพิธีมุทิตาเปรียญธรรม9ประโยค

ปทุมธานี-ร่วมพิธีมุทิตาเปรียญธรรม9ประโยค

 พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมุทิตาเปรียญธรรม9ประโยคมอบทุนสำนักเรียนบาลีดี113แห่งในวันสมาธิโลก
     เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลก ในพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม  9  ประโยค ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 51 รูป  พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียนแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น จำนวน 113 แห่งทั่วประเทศ  โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธาน
ด้าน พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลก โดยตั้งแต่ภาคเช้าสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า ภาคสายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จากนั้นเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 19 และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ครั้งที่ 137 ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 102 โดยมีคณะผู้แทนครูจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางมารับมอบทุนในครั้งนี้ จากเหตุการณ์ความสูญเสียด้วยระเบิดปรมาณู ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2488 ทำให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงคราม จึงได้พยายามร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมา เพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาคมโลก นั่นคือองค์การสหประชาชาติ ดังนั้นที่ประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ปี พ.ศ.2531 ได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิ จึงเสนอให้วันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันสมาธิโลก ให้ชาวพุทธและชาวโลกทั้งหลายมานั่งสมาธิเพื่อให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างยั่งยืนที่แท้จริง.

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!