ปทุมธานี-ผู้ปกครองพร้อมครูร้องผอ.โรงเรียนส่อปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส

ปทุมธานี-ผู้ปกครองพร้อมครูร้องผอ.โรงเรียนส่อปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

ผู้ปกครองพร้อมครูร้องผอ.โรงเรียนส่อปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใสหลังตั้งตู้รับบริจาคทุนอาหารกลางวัน

        เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี คณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลางได้ยื่นหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการโรงเรียนไม่โปร่งใส
        โดยมีนายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง รับหนังสือร้องเรียนและได้ส่งหนังสือไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อที่ได้ร้องเรียนไปเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสด้านการเงิน ซึ่งตามหนังสือร้องเรียนได้ระบุว่า 1.ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว ได้นำตู้รับบริจาคไปตั้งที่วัดมะขามโดยมีข้อความข้างตู้รับบริจาคว่า เชิญสมทบทุนค่าอาหารกลางวันแลละปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการบริจาคที่ถูกต้อง ไม่มีการตั้งคณะกรรมการเปิดตู้ เก็บรักษาเงิน หรือแม้แต่การแจ้งยอดเงินบริจาคที่ได้รับมาว่าจำนวนเท่าไร ครูภายในโรงเรียนบางส่วนไม่เห็นด้วยเนื่องจากทางโรงเรียนมีเงินจากเทศบาลฯในโครงการอาหารกลางวันฟรีอยู่แล้ว และยังไม่มีความจำเป็นอะไรเร่งด่วนในการซ่อมแซมอาคารเรียนแต่อย่างใด 2. เรียกเก็บค่าอาหารกลางวันกับผู้ปกครองนักเรียนที่ย้ายนักเรียนเข้าใหม่คนละ 2,000 บาท ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความลำบาก เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงจึงเล่าให้ครูฟัง ซึ่งผู้บริหารจะให้ครูหัวหน้าการเงินเก็บเงิน แต่ครูหัวหน้าการเงินไม่ยอม ทางคณะครูคัดค้าน จึงยุติเรื่อง ผู้บริหารไม่พอใจจึงปลดตำแหน่งหัวหน้าการเงินและแต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดแทน 3. ใช้เงินงบประมาณไม่เหมาะสมในโครงการอาคารสถานที่ ได้แก่ การปรับปรุง ทาสี ตกแต่ง และติดเครื่องปรับอากาศในห้องผู้อำนวยการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและนักเรียน
        จากการสอบถาม ครูแดง(นามสมมุติ) กล่าวว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ยังมีพฤติกรรมการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนขาดธรรมาภิบาล เกิดความไม่เป็นธรรม เช่น ข่มขู่ มีการพูดจาให้ครูแตกความสามัคคี รวมถึงต่อว่าคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งไม่เหมาะสม จึงขอร้องเรียนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 2553 มาตรา 84 จึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนมาทางนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อขอให้ท่านได้ช่วยหาแนวทางแก้ไขให้คณะครูปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
          ด้าน นายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง กล่าวว่า หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางคณะครูที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว จึงได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกลาง ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส จึงได้ตรวจสอบและบันทึกปากคำผู้ร้องเรียนในเบื้องต้น และเห็นควรส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!