ปทุมธานี-ผนึกกำลังแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ปทุมธานี-ผนึกกำลังแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สภาบันการศึกษาผนึกกำลังแนะแนวการศึกษาและอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (7 ก.พ. 60) นางสาวธรรญชนก เจริญสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อย หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พร้อมคระครูอาจารย์และสภาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานแนะแนวการศึกษาและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ตำบลบ้างกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการจากสภาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียน เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างยิ่งในการพัฒนาตนตามศักยภาพมีความสามารถในการเลือกและตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดความสามารถและความสนใจของนักเรียนเองตลอดจนการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถอยู่สังคมอย่างมีความสุข
 จากการสอบถาม นางสาวพรวิภา พันธ์ไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กล่าวว่า ตนเองได้ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมแบ่งปันคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เพื่อสร้างเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนของเรา ให้นักเรียนนำของที่เราไม่ใช้แล้วหรือสิ่งของที่เราไม่รู้ว่าจะใช้อะไร นำมาประมูลหรือนำมาขายภายในงานแนะแนวการศึกษา ให้เป็นทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนที่ไม่มีทุนในการเรียน ภายในร้านประกอบไปด้วยสินค้าที่มาจากคุณครูและนักเรียนโดยนำมาขายกัน ประกอบไปด้วยหนังสือ ตุ๊กตาภาพวาด กระเป๋า โดยตั้งแต่นำมาขายมีเพื่อนและพี่ๆน้องๆสนใจเป็นจำนวนมาก
 ด้านนางสาวธรรญชนก เจริญสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กล่าวว่า กิจกรรมงานแนะแนวในวันนี้ เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รู้ว่าตัวเองจะต้องชอบอะไรเรียน ในแนวทางไหนเป็นการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อจะได้รู้ทักษะ ความถนัดของตัวเองไปในทางไหนในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับบริจาค สิ่งของมือสอง จากนักเรียนผู้ปกครอง โดยนำมาจำหน่าย ซึ่งเงินที่น่าจะมอบเป็นทุนการศึกษานักเรียนภายในโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ส่วนด้านแนะแนวอาชีพได้รับความร่วมมือจากมหาวิทลัยต่างๆ สถาบันการศึกษาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ส่วนนางสาวสายหยุด เหมือนสร้อย หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี กล่าวว่า ปัจจุบันลักษณะของอาชีพจะเป็นลักษณะอาชีพแนวใหม่ ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 โดยจะปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย ประสิทธิภาพ เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม โดยแนวโน้มนักเรียนจะไปด้านไหนจะต้องสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนจะสนใจด้านเทคโนโลยี ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค เนื่องจากโลกปัจจุบันทางเทคโนโลยีมีความสำคัญและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะไม่ได้ทำงานด้านเดียว ซึ่งนักเรียนในปัจจุบันจะต้องมีความสามารถหลายด้าน โดยจะเลือกหลากหลายอาชีพมากขึ้น เดิมจะประกอบเพียงอาชีพเดียว ซึ่งปัจจุบันมีอาชีพหลากหลายที่จะรองรับ เด็กนักเรียนจะต้องรู้ว่าตัวเองมีความถนัดในด้านไหน มีความสามารถด้านอะไร ซึ่งส่วนใหญ่ในกิจกรรมแนะแนวเราก็จะพยายามให้เด็กได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทดสอบด้านจิตวิทยา เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าเก่งในด้านไหนเพื่อให้เด็กได้วิเคราะห์ตัวเอง และให้เห็นถึงภาพรวมของตนเองว่าต้องการอะไร สุดท้ายเขาก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นำมาประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเขาได้.
 

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!