ปทุมธานี-จิตอาสาพัฒนาถนนสะอาดลดมลพิษฝุ่นละอองในอากาศ

ปทุมธานี-จิตอาสาพัฒนาถนนสะอาดลดมลพิษฝุ่นละอองในอากาศ

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

 จิตอาสาพัฒนาถนนสะอาดลดมลพิษฝุ่นละอองในอากาศ

               เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี นายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดถนนในโครงการจิตอาสาพัฒนาถนนสะอาด “ถิ่นบัวหลวงสะอาด” จังหวัดปทุมธานี ทำดีด้วยหัวใจ ตั้งแต่บริเวณแยกสันติสุข ถึงแยกโรงเรียนปทุมวิไล ระยะทาง 2 กิโลเมตร ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
                โดยแขวงทางหลวงปทุมธานีได้นำเครื่องขัดพื้นแรงดันสูง เป็นนวัตกรรมใหม่ของแขวงทางหลวงปทุมธานีนำมาใช้ในวันนี้ครั้งแรกเพื่อทดสอบการทำงาน พบว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม นอกจากนี้ในส่วนของข้าราชการ จิตอาสาได้ร่วมกับกวาดพื้นและเก็บขยะริมถนน มีรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมาร่วมฉีดแรงดันน้ำล้างถนน เป็นการทำความสะอาดถนน และลดมลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการรักษาความสะอาดของชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง เห็นความสำคัญของการอาสาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดถนนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคงและความเจริญในอนาคต
                นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี กล่าวว่า หลายฝ่ายร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดถนน เพื่อให้เป็นเส้นทางสวยงามของจังวหัดและเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ติดต่อราชการ และเป็นถนนต้นแบบโดยวันนี้ทางหลวงได้นำนวัตกรรมใหม่ เป็นเครื่องขัดความความสะอาดแรงดันสูง โดยเฉพาะทำความสะอาดสีตีเส้น เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เมื่อนำมาใช้แล้วพบว่าได้ผลดีมาก.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!