นักศึกษา ออกแบบสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นักศึกษา ออกแบบสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

       นักศึกษา ออกแบบสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Bangkok International Digital Content Festival 2019

         มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว พรทิพย์ แจ่มสระ สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลโล่เกียรติยศชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ประเภทนานาชาติ จากการประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัลการเรียนรู้แห่งอนาคต ด้วยผลงาน ” แอพพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงวิศวกรรมในองค์กร ” ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2019 (BIDC2019)

         โดยมีอาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด นำนักศึกษารับรางวัล จากรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมบางกอกเมอร์เคียวควีนส์พาร์ค เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!