นครสวรรค์-Open House & Excellent Model School

นครสวรรค์-Open House & Excellent Model School

ปิดงาน Open House & Excellent Model School
            เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (27 มกราคม 2560) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดงาน Open House & Excellent Model School สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาและยกระดับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา(อาชีพ )สู่ความเป็นเลิศ ให้เป็นที่ยอมรับในแบบของ “อาชีวฝีมือชนคนสร้างชาติ” ซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นการเปิดบ้านให้นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครสวรรค์ มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา รับทราบนโยบายแนวทาง กิจกรรมต่างๆและการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาที่จะศึกษาต่อไป

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!