นครสวรรค์-แถลงกรีฑาผู้สูงอายุ

นครสวรรค์-แถลงกรีฑาผู้สูงอายุ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

แถลงกรีฑาผู้สูงอายุ

              เมื่อเวลา 43.3 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุม 3/3 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ นายภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส นายกสมาคมกรีฑาสูงอายุแห่งประเทศไทย นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายสวัสดิ์ วิชาพร เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานกีฬาในสูงอายุประเทศไทยให้ทัดเทียมกับกีฬาผู้สูงอายุของนานาประเทศ ตลอดจนเพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันสู่ระดับสากล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดพื้นที่สุขภาวะและสร้างโอกาสการเข้าถึงแก่ผู้สูงอายุตามปฏิญญาสากลว่าด้วยกีฬาในผู้สูงอายุ และการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรเป้าหมาย และกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 เป็นกิจกรรมกีฬามวลชนเพื่อคนทุกกลุ่มทุกวัย

          ในการจัดการแข่งขัน จะใช้สนามแข่งที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เริ่มการแข่งขันเวลา 06.00 น. ของวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ประเภทลู่ ลาน สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทเดิน ใช้ถนนข้างสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทวิ่งระยะ 5 กม. ใช้ที่อุทยานสวรรค์ สำหรับพิธีเปิดจะจัดที่โรงยิมเนเซี่ยมอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น.

              นอกจากนี้ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาไทยจาก 56 จังหวัด จำนวน 1576 คน นักกีฬาต่างชาติอีก 16 ประเทศ จำนวน 252 คน นักกีฬาที่เข้าแข่งขันจะจำแนกชาย-หญิง ตามกลุ่มอายุทุกช่วงอายุ 5 ปี ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป รวม 14 กลุ่มอายุ การแข่งขันจะใช้กติกาของสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย โดยการรับรองของสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย(AMA) และองค์กรโลก (WMA) ประกอบด้วยประเภทลู่และลาน 37 รายการ 14 กลุ่มอายุ ชิง 884 เหรียญทอง และยังมีการแข่งขันรายการพิเศษ ได้แก่ รายการแชมป์ออฟแชมป์ วิ่งผลัดครอบครัว วิ่งผลัดไม่เป็นทางการ เดินระยะ 3 กม.

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!