นครสวรรค์-สตรีศึกษาดูงาน

นครสวรรค์-สตรีศึกษาดูงาน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมกันให้การต้อนรับนายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการ นายวิทยาวุธ เลิศพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและคณะครูจากโรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา พร้อม ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณะบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ โดยนายพันศักดิ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษา SMART SCHOOL การจัดห้องเรียนพิเศษ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การใช้สื่อเทคโนโลยี ห้องเรียนคุณภาพ และนำเยี่ยมชมห้องสมุดคอวณิช ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยนางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ นำเยี่ยมชมพร้อมบรรยายสรุปการบริหารจัดการงานด้านวิชาการและโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนMP (Multi Lingual)


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!