นครสวรรค์-ศิลปะไทย-อเมริกา ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี

นครสวรรค์-ศิลปะไทย-อเมริกา ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริ

                ศิลปินแห่งชาติ พร้อมศิลปินชาวสหรัฐอเมริกาและชาวไทย ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนครสวรรค์สร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ THAILAND-USA ART EXCHANGE 2020 ณ เทศบาลนครนครสวรรค์

                   เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 31 มกราคมนี้ ที่อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม จังหวัดนครสวรรค์ คณะครู-นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และคณะทำงานกฎบัตรนครสวรรค์ ให้การต้อนรับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชาวไทย และศิลปินชาวสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาร่วมงาน THAILAND-USA ART EXCHANGE 2020 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ ในโอกาสที่เดินทางมาทัศนศึกษา สถานที่ต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ อาทิ อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา(พาสาน) ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่นครสวรรค์ พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าปากน้ำโพ แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า วัดนครสวรรค์ บึงบอระเพ็ด และ 56 Art Studio เพื่อศึกษาข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและข้อมูลต่างๆของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์งานของศิลปินในกิจกรรมดังกล่าว

                      กิจกรรม THAILAND-USA ART EXCHANGE 2020 จัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการที่กฎบัตรนครสวรรค์และเทศบาลนครนครสวรรค์มีความเห็นร่วมกันในการส่งเสริมให้พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเมืองแห่งศิลปะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะให้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมด้านศิลปะต่างๆ เพื่อส่งเสริมแนวทางดังกล่าว

                     ทั้งนี้ กิจกรรม THAILAND-USA ART EXCHANGE 2020 เป็นโอกาสที่ประชาชน และเยาวชนจะได้สัมผัส รับชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับชาติ ขาวไทยและอเมริกัน อย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยรายละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ ขอเชิญชมการสร้างสรรค์งานศิลปะ งานจิตรกรรม ปฎิมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม จากศิลปินแห่งชาติ ดร.กมล ทัศนาญชลี , ศาสตราจารย์เดชา วราชุน , ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข , อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินไทย และศิลปินจากประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. พิธีเปิดแสดงผลงานศิลปะ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครนครสวรรค์ 056-219555

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!