นครสวรรค์-วูซู ข้ามเครื่องกีดขวาง

นครสวรรค์-วูซู ข้ามเครื่องกีดขวาง

วูซู ข้ามเครื่องกีดขวาง
        เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มกราคมนี้ ที่ลานกีฬา โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานสนามแข่งขันกีฬาวูซู ประเภท ยุทธลีลาราชสีห์ ข้ามเครื่องกีดขวาง (Obstacles) ประเภททีมชายและทีมหญิง โดยทีมชาย มีทีมเข้าแข่งขัน 6 ทีม ได้แก่ เขต 2 สมุทรปราการ เขต 3 บุรีรัมย์  เขต 5 น่าน เขต 6 เพชรบูรณ์ เขต 7 สุพรรณบุรีและเขต 10 กรุงเทพ ทีมหญิง มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 6 ทีม ได้แก่ เขต 2 สมุทรปราการ เขต 3 บุรีรัมย์ เขต 5 น่าน เขต 6 เพชรบูรณ์ เขต 7 สุพรรณบุรี และเขต 10 กรุงเทพ
ต่อมาเวลา 10.30 น.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักกีฬา ผลการแข่งขัน ประเภทชาย ที่ 1 เขต 6 เพชรบูรณ์ นายสุรศักดิ์ คำฝอย นายวศินรัชต์ พุกยอด เวลา 41 วินาที ที่ 2 เขต 7 สุพรรณบุรี ดช.ณัฐดนัย วราห์คำ ดช.อัครเรศ สังข์ทอง เวลา 46 วินาที ที่ 3 เขต 5 น่าน นายวโรดม ศรีทิพย์ นายธนภัทร คำพันธ์ เวลา 51 วินาที
ประเภทหญิง ที่ 1 เขต 7 สุพรรณบุรี นส.ณัฏฐา นาสวนนาวัลย์ ดญ.ศุภธิดา ไตรรัตน์ เวลา 54 วินาที ที่ 2 เขต10 กรุงเทพ ดญ.น้ำทิพย์ ค่องอ้อย นส.ฑิตยา โพธิกัลยา เวลา 55 วินาที ที่ 3 เขต 6 เพชรบูรณ์ ดญ.เพชรลดา ปิ่นสุข นส.สุธางค์รัตน์ ธาดาอักษรณรงค์ เวลา 1 นาที 27 วินาที
     ส่วนในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นการแข่งขันกีฬาวูซู ประเภทประลองยุทธ คู่ที่ 20-28 เป็นการแข่งขันรอบสอง ประเภทหญิง ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม และ ไม่เกิน 56 กิโลกรัม ประเภทชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!