นครสวรรค์-ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาการเมืองและท้องถิ่นไทย

นครสวรรค์-ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาการเมืองและท้องถิ่นไทย

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

   ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ ในประเด็น “การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ”

      ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ ในประเด็น “การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ”

      โดยกำหนดตัดสัมมนาในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

      ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. : เป็นการสัมมนาในหัวข้อ “การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 60” โดยวิทยากรสองท่าน ได้แก่ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ดำเนินการจัดโดย นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 4

      ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. : เป็นการสัมมนาในหัวข้อ “ท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ บทบาทและทิศทางของผู้นำท้องถิ่นท้องที่กับการพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล” โดยวิทยากรสามท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์, นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม, นายศิวะ ศิริเสาวลักษ์ ดำเนินการจัดโดย นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!