นครสวรรค์-มจร. ส่งเสริมการเผยแพร่พระศาสนา

นครสวรรค์-มจร. ส่งเสริมการเผยแพร่พระศาสนา

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

มจร. วิทยาเขตนครสวรรค์ ส่งเสริมการเผยแพร่พระศาสนานำนิสิตร่วมโครงการเดินธรรมยาตราสักการะพระมหาธาตุเจดีย์สมัยสุโขทัย ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนยอดเขาวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร.อภิชญาณัฐโสภา อบสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตและอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดเผยว่าในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนสัปดาห์วันมาฆบูชาที่ชาวพุทธจะเข้าวัดทำบุญกัน เพื่อระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่ศึกาเกี่ยวกับพระไตรฏิฏกและศาสตร์สมัยใหม่ จึงนำนิสิตระดับปริญญาตรีที่เรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ เรียนนอกสถานที่ภายในวัดวรรนาถบรรพต พระอารามหลวง องเมือง จ.นครสวรรค์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย เพราะว่าวัดแห่งนี้มีพระมหาธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยปรากฏอยู่ และทางจังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมเดินธรรมยาตราสักการะพระมหาธาตุเจดีย์สมัยกรุงสุโขทัยด้วย
            “การนำนิสิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ ซึ่งกำลังเรียนวิชาการจัดทำแผน ได้มามาเรียนรู้แหล่งโบราณสถานนอกสถานที่ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจะรับรู้เรื่องราว รู้เรื่องจากคำบอกเล่าจากปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้นิสิตได้นำไปวางแผนรักษาแหล่งโบราณสถานในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง เพราะว่าเมื่อเรียนจบออกไป จะทำให้นิสิตเกิดความรักในท้องถิ่นและจะช่วยสร้างสรรค์สังคมท้องถิ่น ปกป้องพระพุทธศาสนา ออกไปส่งเสริมให้ประชาชนหันกลับมา รักษา ปกป้องทรัพยากรในท้องถิ่นเอง”ผศ.ดร.อภิชญารัฐโสภากล่าวและว่าขณะนี้ทางมหาวิทาลัยพยายามปรับการเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสงการณ์ตรงจะช่วยทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ หากนิสิตที่สนใจเรียนใน มจร ก็สามารถมาสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!