นครสวรรค์-ปากน้ำโพปักหมุดรักษาพื้นที่สะดือบึงบอระเพ็ดเพื่อ‘พระราชพิธี’ ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ‘บรมราชาภิเษก’

นครสวรรค์-ปากน้ำโพปักหมุดรักษาพื้นที่สะดือบึงบอระเพ็ดเพื่อ‘พระราชพิธี’ ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ‘บรมราชาภิเษก’

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

ปากน้ำโพปักหมุดรักษาพื้นที่สะดือบึงบอระเพ็ดเพื่อ‘พระราชพิธี’ ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ‘บรมราชาภิเษก’ พร้อมเร่งตกแต่งแพประวัติศาสตร์กลางบึงนำร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่

              นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะลงพื้นที่ปักหมุดและตรวจสภาพน้ำ บริเวณสะดือบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกำหนดจุดทำพิธีตักน้ำ และตั้งขบวนพิธีสำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก ในพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งจะต้องตักน้ำจากมณฑลต่างๆทั่วประเทศ เพื่อใช้สรงพระบูรธาภิเษกและน้ำอภิเษก โดยจะต้องมีพิธีตักน้ำจากแหล่งสำคัญทั่วประเทศ เพื่ออัญเชิญให้พระมหากษัตริย์ได้อภิเษก เพื่อเป็นการแผ่บารมีปกครองทั่วราชอาณาจักรทิศทั้ง8 ซึ่งพระราชพิธีดังกล่าวได้สืบต่อกันมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่1 แล้วนั้น

              นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์เป็นหนึ่งในหลายจังหวัด ซึ่งจะต้องมีประกอบพิธีตักน้ำถวายเป็นน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดพิธีในบริเวณ สะดือบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นจุดน้ำลึกที่สุดประมาณ 5 เมตร และบริเวณดังกล่าวคุณภาพน้ำสะอาด ดีที่สุด กรมประมงได้ปักจุดไว้ที่บริเวณ ลองติจูด15 องศา 12 ลิปดา 43 ลิปดาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะวัดและเกาะสมิธ น้ำมีความลึก 5 เมตร สถานที่ดังกล่าวทางจังหวัดได้เคยทำพิธีตักน้ำ ทำพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในการครบรองขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ.2550ด้วย ขณะนี้กรมประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล ปักหมุด ปักธง กำจัดผักตบชวา รักษาน้ำไม่ให้ขุ่น และเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว

               สำหรับบริเวณสะดือบึงบอระเพ็ดแห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาที่สำคัญ ยังพบว่ามีร่องรอยประวัติศาสตร์ยาวนานด้วย เพราะว่าบริเวณที่เลือกทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นสะดือบึงอยู่ระหว่างเกาะสองเกาะ คือเกาะวัด และเกาะสมิทธ เดิมเคยเป็นสถานที่ตั้งของวัดเก่าแก่ เห็นได้จากหลังคาพระอุโบสถ อายุหลายร้อยปีจมอยู่ใต้น้ำ อยู่และส่วนหนึ่งก็ย้ายวัดไปตั้งบนฝั่ง ปัจจุบันคือวัดท่าดินแดง ตั้งอยู่ในตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ เกาะวัดแห่งนี้จึงมีนกนานาชนิดมาอาศัยจำนวนมาก
               “ บริเวณที่ตักน้ำทำพิธีจึงถือว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาก ชาวบ้านเล่าขานต่อกันมาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเกาะวัดแห่งนี้ ขนาดเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เจ้าหน้าที่กรมประมง ซึ่งมาเข้าเวรยามที่นี่ยังอยู่กันแทบไม่ได้ ปัจจุบันมีที่ทำการ หอดูนก เรือตรวจการณ์ เรือขุดของกรมประมง มาประจำการณ์เพื่อดูแลทำความสะอาด ตกแต่งสถานที่ ดูแลคุณภาพน้ำตลอดเวลา”
                นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต่อว่า ในการทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเดือนเมษายนนี้ ทางจังหวัดจะได้ทำพิธีอย่างยิ่งใหญ่ จะมีขบวนเรือ ขบวนแพ และที่สำคัญจะรากแพประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ เมื่อครั้งเสด็จมาจังหวัดนครสวรรค์ ช่วง พ.ศ.2470 หรือ ประมาณ 90 กว่าปีมาแล้ว ขณะนี้กรมประมงได้อนุมัติงบประมาณใช้ตกแต่งแพประวัติศาสตร์ อย่างสมพระเกียรติใช้ประกอบพิธีตักน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษกด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตกแต่งแพมีความคืบหน้าร้อยละ70แล้วน่าจะสมบูรณ์ในช่วงปลายเดือนแห่งความรักนี้
                “บึงบอระเพ็ดหรือจอมบึงแหล่งน้ำสำคัญเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ 56 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด กลางบึงบอระเพ็ดมีตำหนักแพสร้างขึ้นในสมัยครั้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน และยังมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ยาวนาน เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ช่วง พ.ศ.2466 ดร.ฮิว เอม สมิทธ ที่ปรึกษาด้านเพาะพันธ์ปลาชาวอเมริกา สำรวจที่ลุ่มสำคัญเพื่อหาสถานที่เพาะขยายพันธ์ปลา พบว่าบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และสำคัญที่ใช้เพาะพันธ์สัตว์น้ำได้ ต่อมากระทรวงเกษตรตราธิการกับกระทรวงคลังมหาสมบัติ นำเรื่องกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสงวนพื้นที่บึงบอระเพ็ดไว้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ ขยายพันธ์สัตว์น้ำ และได้สร้างคันกั้นน้ำหรือประตูระบายน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากคลองสาขาเพื่อเก็บน้ำไว้ในระดับ 23.80 ร.ท.ก.”  ประมงจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่าบึงบอระเพ็ดได้เป็นส่วนหนึ่ง ของพระราชพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ บรมราชาภิเษก สร้างความปลื้มปิติแก่ชาวนครสวรรค์อย่างหาที่สุดมิได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!