นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          นครสวรรค์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 21 มีนาคม 2562 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครสวรรค์ และงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวในจังหวัดนครสวรรค์ทุกสมาคม สื่อมวลชนนักหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์จากส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ
          นายวิเชียร เปิดเผยว่า ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน และเป็นการซักซ้อมการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เนื่องจากงานพระราชพิธีเป็นงานสำคัญที่จะต้องไม่มีข้อบกพร่อง และสื่อมวลชนจะช่วยในการถ่ายทอดพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้องสมพระเกียรติ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จะต้องไปในทิศทางเดียวกันจึงมีการพูดคุยถึงบทบาทความรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ได้แก่การประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ให้เป็นไปอย่างแพร่หลายและทั่วถึง ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกอบพิธีตักน้ำและพิธีเสกน้ำของจังหวัด บันทึกภาพกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในพิธีฯ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานประกอบพิธีตักน้ำและทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครสวรรค์ โดยการจะมีการรวบรวบรายละเอียดในการทำแผนประชาสัมพันธ์นำเสนอที่ประชุมจังหวัดต่อไป
          “สำหรับกำหนดการเบื้องต้นคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดให้มีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2562 ณ บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ส่วนพิธีอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดนครสวรรค์ไปกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 10 และวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562”ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์กล่าว
           ด้านนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สะดือบึงบอระเพ็ดเป็นจุดน้ำลึกที่สุดประมาณ 5 เมตร บริเวณดังกล่าวคุณภาพน้ำสะอาด ดีที่สุด กรมประมงได้ปักจุดไว้ที่ ลองติจูด15 องศา 12 ลิปดา 43 ลิปดาเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะวัดและเกาะสมิธ น้ำมีความลึก 5 เมตร สะดือบึงบอระเพ็ดนอกจากจะเป็นแหล่งขยายพันธ์ปลา ยังพบว่ามีร่องรอยประวัติศาสตร์ยาวนาน เพราะว่าบริเวณทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ เป็นสะดือบึงอยู่ระหว่างเกาะสองเกาะ คือเกาะวัด และเกาะสมิทธ เดิมเคยเป็นสถานที่ตั้งของวัดเก่าแก่ จะเห็นได้จากหลังคาพระอุโบสถอายุหลายร้อยปีจมอยู่ใต้น้ำ อยู่ และวัดก็ได้ย้ายวัดไปตั้งบนฝั่งปัจจุบันคือวัดท่าดินแดง ตั้งอยู่ในตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์
           “แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ชาวบ้านเล่าขานต่อกันมา เล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเกาะวัด ขนาดเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เจ้าหน้าที่กรมประมง มาเข้าเวรยามยังอยู่กันแทบไม่ได้ ปัจจุบันมีการจัดระเบียบ ทัศนียภาพสวยงาม มีหอดูนก เรือตรวจการณ์ เรือขุดของกรมประมง มาประจำการณ์ เพื่อดูแลสถานที่และคุณภาพน้ำตลอดเวลา”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!