นครสวรรค์-ชาวบ้านตำบลหนองโพประสบความสำเร็จสร้างอาชีพ

นครสวรรค์-ชาวบ้านตำบลหนองโพประสบความสำเร็จสร้างอาชีพ

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

ชาวบ้านตำบลหนองโพประสบความสำเร็จสร้างอาชีพ อนุรักษ์การทำเครื่องประดับละครไทยและหัวโขนส่งขายสร้างรายได้

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนันชุลี กันเพ็ชร อยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ประธานกลุ่มการทำเครื่องประดับละครไทย และการทำหัวโขน ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ตั้งกลุ่มอาชีพกันเพ็ชรบ้านละครขึ้น โดยให้เด็กและเยาวชนและชาวบ้านในหมู่บ้านมารวมกลุ่มกัน สร้างหุ่นละครขายสร้างรายได้และกำลังขยายตลอดไปทั่วประเทศและต่างประเทศ มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิด ที่จะอนุรักษ์การทำเครื่องประดับให้กับละครไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของครับครัวที่สืบทอดจากรุ่น สู่รุ่น จนขยายเป็นอาชีพสร้างรายได้ ให้ลูกหลาน เยาวชน และ บุคคลที่สนใจทั่วๆไป และยังส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยด้านละครรำและการเล่นโขน บ่งบอกถึงเอกลักษณ์การแสดงของไทย

           นางนันชุลี บอกต่ออีกว่า กลุ่มจึงร่วมกันกับชาวบ้านหาวัตถุดิบในพื้นที่ เช่น กระดาษถุงปูนซีเมนต์ ต้นไม้ที่ยืนต้นตายนำมากลึงเป็นยอดชฎา ดินสอพองนำมาขัดหน้าหัวโขน จากนั้นก็นำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาร่วมกับภูมิปัญญาเดิมของชาวบ้าน สร้างหัวโขน หุ่นละคร เช่น ได้ไม้กลึงจากผลิตภัณฑ์ไม้กลึงหนองบัว มาทำยอดโขน ยอดชฎาพระ มงกุฎนาง เป็นต้น โดยแรงงานนั้นจะใช้คนในชุมชนและมีการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาให้กับเยาวชน จนเกิดความรักใคร่ สามัคคีของคนในชุมชนด้วย

          “ตอนแรกก็ไม่ได้ทำเป็นอาชีพคิดว่าจะนำมาเผยแพร่ในชุมชน เพื่อให้ความรู้ให้กับเด็กๆแต่หน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนให้เป็นสินค้า OTOP ของตำบลหนองโพ แต่เยาวชนอาศัยช่วงปิดเทอมมาเรียนรู้กันจำนวนมาก สนใจทำกิจกรรมหัวโขน และอนุรักษ์ประเพณีของบ้านหนองโพ และเด็กมีความรู้นำไปต่อยอดจากทำหัวโขนขาย มาเรียนรู้แสดงโขนจนกลายเป็นอาชีพแสดงตามมา ทุกวันนี้ในหมู่บ้านมีงานบวช งานแต่ง จะต้องมาจ้างเด็กไปแสดงโขนละครรำกัน ทำให้เด็กมีรายได้จากไปทำการแสดงด้วย”อาจารย์ นันชุลี กล่าวและว่าผลิตภัณฑ์หัวโขนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOPของกันเพ็ชรบ้านละคร ตำบลหนองโพ ได้รับมอบเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2552 และยังได้รับ ประกาศนียบัตร หัวโขน มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์สินค้ามาตรฐานสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!