นครสวรรค์-จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

นครสวรรค์-จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

เรือนจำกลางนครสวรรค์จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

              นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งทรงมีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

             ดังนั้นเรือนจำกลางนครสวรรค์ จึงได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ซึ่งเรือนจำกลางนครสวรรค์ มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว ตามมาตรา 5 มาตรา 6 ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 136 คน แบ่งเป็น ผู้ต้องขังชาย จำนวน 97 คน ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 21 คน ผู้ต้องกักขังชาย จำนวน 15 คน ผู้ต้องกักขังหญิง จำนวน 3 คน โดยก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้มีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ทั้งให้การศึกษา อบรมพัฒนาจิตใจ การฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวทางการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพสุจริต ไม่เป็นภาระของสังคมและไม่กระทำผิดซ้ำอีก นอกจากนี้ยังได้ปฏิญาณตน ว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ พระมหากษัตริย์ และจะเป็นคนดีของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต จากนั้นได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวส่งมอบให้กับญาติๆ ที่มารอรับที่ด้านนอกเรือนจำกลางนครสวรรค์ และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นี้อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!