นครสวรรค์-คณะสงฆ์ เดินธรรมยาตรามาฆบูชามหาบารมี

นครสวรรค์-คณะสงฆ์ เดินธรรมยาตรามาฆบูชามหาบารมี

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

คณะสงฆ์นครสวรรค์เดินธรรมยาตรามาฆบูชามหาบารมี เนื่องในวันมาฆบูชาเวียนเทียน วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

         นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการธรรมยาตรา มาฆบูชา มหาบารมี ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

           ทั้งนี้โครงการธรรมยาตรา มาฆบูชา มหาบารมี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ นำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อปลูกฝังให้ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุข และเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยิ่งยืนโดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเดินจิตภาวนาจากวัดกบขึ้นยอดเขากบ สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา สักการบูชารอบพระพุทธบาทจำลอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และพุทธศาสนิกในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!