นครปฐม-ไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

นครปฐม-ไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

      จังหวัดนครปฐม ไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
    โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์
     ทั้งนี้ได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดนครปฐมดำเนินการไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวนไม่น้อยกว่า 56 ตัวเพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!