นครปฐม-เปิดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ

นครปฐม-เปิดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

จังหวัดนครปฐม เปิดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสร้างพลังการออม

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสหกรณ์เมืองนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครปฐม ได้จัดทำ “โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสร้างพลังการออม : ออมเงิน ออมความดี โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,790 คน และผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ (Kick Off) จำนวน 179 คนประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์ครูบัญชี เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป




สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!