นครปฐม-เปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้ และของดีนครปฐม

นครปฐม-เปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้ และของดีนครปฐม

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจ

เปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้ และของดีนครปฐม

         วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดีนครปฐม ประจำปี 2562 หรือ หอการค้านครปฐมแฟร์ โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ หอการค้าจังหวัด ส่วนราชการ เทศบาลนครนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และผู้ประกอบการร้านค้า กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

         นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 34 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรและอาหารนานาชนิด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด ในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว ให้เกิดการพัฒนาแข่งขันในด้านการตลาด นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น

         นายคำนวณ ไพโรจน์สถาพร ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ศูนย์อาหาร พบกับอาหารอร่อย การจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสัมผัสกับอาหารเลิศรสในราคาย่อมเยา เวลาทีการแสดงของนักเรียนจากสถาบันในจังหวัดนครปฐมทุกวัน นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว นิทรรศการกิจกรรมผลงานหอการค้าจังหวัดนครปฐม การประกวดไก่พื้นเมือง จากชมรมอนุรักษ์พัฒนาไก่ชนและผู้ประกอบการไก่ชนจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันนครปฐม E-sport Day แข่งขันเกมส์ออนไลน์ ROV เต็มรูปแบบ เพื่อหาสุดยอดทีม ROV แห่งจังหวัดนครปฐม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!