นครปฐม-เตรียมจัดกิจกรรม”เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง (Kung Zing)”

นครปฐม-เตรียมจัดกิจกรรม”เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง (Kung Zing)”

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ร่วมกับ YEC นครปฐม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม เตรียมจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง (Kung Zing)” เพื่อกระตุ้นการทางท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการ “เยือนวิถีไทย วิถีเกษตรอินทรีย์”
     นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม, ตัวแทนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ของหอการค้าจังหวัดนครปฐม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง (Kung Zing)” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดนครปฐมในช่วง Green Season ภายใต้โครงการ “เยือนวิถีไทย วิถีเกษตรอินทรีย์” โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Multi Gen Family ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมกีฬา ควบคู่กับการท่องเที่ยวชุมชนและท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการลดปริมาณการใช้วัสดุจากพลาสติกและโฟม ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
     สำหรับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง (Kung Zing)แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ เดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Multi Gen Family และการแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งทั่วไป ซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสวยงามและได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนแบบAmazing ไทยเท่ วิ่งผ่านชุมชน ทุ่งนาและบ่อกุ้งก้ามกรามช่วงเช้าตรู่ ในเขตตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม
    ได้เรียนรู้วิธีและเทคนิคการเลี้ยงกุ้ง การคัดแยกเพศกุ้ง ทดลองจับกุ้งตัวเป็นๆ ในบ่อกุ้งจำลอง ชิมเมนูเด็ดจากกุ้ง เช่น กุ้งเหยียด ข้าวต้มกุ้ง กุ้งแพชุบแป้งทอด เลือกซื้อสินค้า
OTOP และของดีจากตำบลห้วยม่วง และนักวิ่งยังจะได้ซื้อกุ้งสดราคาสุดพิเศษซึ่งมีจำนวนจำกัดอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3291 9176-8 และหอการค้าจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 082-3536636

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!